logo
gildet galla-ordenen embedsmenn meny program historien deltakerne fotoalbum
 

BORD-KONKURRANSEN

Det har vært tradisjon på Gildene at de enkelte bordene selv foretar den siste Pyntingen. Siden
1999 har man også kåret det beste bordet. I kriteriene for utvelgelsen inngår alt fra hvordan bordet
er pyntet, hvordan guttene oppfører seg, hva bordet bidrar med av fellesunderholdning, hvilken
stemning de skaper og ikke minst hvilket subjektivt inntrykk juryen, under ledelse av Odd Grann,
til slutt sitter igjen med. Bordet som vinner får sitt navn inngravet i et utsøkt drikkehorn.

 
 

VINNERE AV BORDKONKURRANSEN ER

 • 1999 Farsund-bordet
 • 2000 Leopard-bordet
 • 2001 Labro-bordet
 • 2002 Leopard-bordet
 • 2003 Gutte-bordet
 • 2004 Montebello-bordet
 • 2005 Lier-bordet
 • 2006 Visjonær-bordet
 • 2007 Rosebordet
 • 2008 Visjonær-bordet
 • 2009 Visjonær-bordet
 
   
 

GILDETS GLADE GUTT

Gildets Glade Gutt er en pris som er utdelt siden 2003
Følgende har mottatt utmerkelsen:

 • 2003 Albert Nordengen, Leopard-bordet
 • 2004 Henry Henriksen, Veteran-bordet
 • 2005 John Christian Grøttum, Fridtjof-bordet
 • 2006 Bjørn Georg Andersen
 

BORDBESETNING 2018

PRESIDENT-BORDET

Navn Galla-status/Yrke Deltatt
Terje Helsingeng R.og K. av Galla-orden – Innehaver av Kong Karl den glades orden - Gildets President og Historiker 32
Odd Gunnar Bjørung R. og K. av Galla-orden  - innehaver av Kong Karl den glades orden – Gildets Visepresident – Gildets Tørstemester 31
Jarle Wahl R. og K.. av Galla-orden – Innehaver av Kong Karl den glades orden - Gildets Generalsekretær – Gildets æresmedlem 24
Håkon Bjaaland R. og K. av Galla-orden – Innehaver av Kong Karl den glades orden – Gildets Visepresident og Cermonimester  21
Leif Asbjørn Brenne R. og K av Galla-orden – innehaver av Kong Karl den glades orden – Gildets Kansler 21
Tore  Eystein de Guise Salicath R. og K. av Galla-orden – Innehaver av Kong Karl den glades orden – Gildets Drapiarius   21
Odd Grann R.og K. av Galla-orden – innehaver av Kong Karl den glades orden – Gildets underholdningssjef 18

LIER-BORDET

Navn Galla-status/Yrke Deltatt
Knut Helsingeng Ridder av Galla-orden – Fung.  bordsjef –  Fabrikkeier 26
Erik Abrahamsen Forhandler 4
Finn Abrahamsen Privat Etterforsker 7
Steinar Bastesen Kystskipper 2
Ruben Glittenberg Daglig leder 10
Terje Fredrik Hauff Markedsjef 2
Kjell Helsingeng Ridder av Galla-orden – Gildets registrator – Daglig leder 23
Svein Larsen Pensjonist 3
Svein Lorang Rasch Pensj. fengselsprest 11
Knut Simble Ridder av Galla-orden - Personalsjef 29
Knut Skjelvan Konsulent 1
Jan Arnt Skjolde Etterforsker 3

MONTEBELLO-BORDET

Navn Galla-status/Yrke Deltatt
Øivind Larstorp Ridder av Galla-orden - Bordsjef - Adm. direktør 29
Jan Inge Storheill Asst.bordsjef - Restauratør 10
Peter Batta Ridder av Galla-orden – Adm. Dir. 19
Jacob L. Brinchmann Adm. Dir. 9
Einar Christiansen Urolog 20
Arne Kristian Granheim Adm. dir 2
Jan Einar Jørgensen Instrumentmaker 1
Tom Erik Medalen Advokat 19
Stein Naustvik Adm. Dir 5
Svein Riise Grosserer 16
Bjørn Erik Stormyhr Adm. Dir. 13
Roar Tofte Adm. Direktør 23
Jan Vesthjell Adm. direktør 22

HUMLEBOLET

Navn Galla-status/Yrke Deltatt
Rolf Lauritz Urke Ridder av Galla-orden – Bordsjef - Air Purser 27
Geir Thorsø Asst. Bordsjef - Kvartermester 3
Eddie Emanuelsen Salgskonsulent 3
Geir Egil Larsen Enhetsleder 10
Ståle Lybekk Maintenace Engineer 3
Øistein Rian Grunder 1
Bjørn Helge Rudjord Lege 3
Arne Edvard Torvbråten Sales Manager 1
Joachim Wahl Student 1
John I. Wahl Ridder av Galla – orden - Gildets Webmaster – Web-designer 16
Ole Nic. Wahl Ridder av Gallaorden –v/gensekr. – Lagerformann 17
Per Jarle Wahl Salgssjef 11
Simen Wetterstad IT-konsulent 2
Ivar Sigmund Williksen

Adm dir.

2

LEOPARD-BORDET

Navn Galla-status/Yrke Deltatt
Jens Hirsch Ridder av Galla-orden – Bordsjef – Daglig leder 28
Svend E. L. De Guise Salicath Asst.bordsjef - Ingeniør 9
Erik Baanerud Journalist 8
Per A Henningsen Fahre Instruktør  8
Magne Gulbrandsen Security Operations Manager 4
Tor Ole Kjellevand R. og K. av Galla-orden - 22
Medisinsk Sjef
Jan Leif Kristensen Tannlege 16
Tjøstel Lindøe Butikksjef 3
Halvor Mehre Legemiddelselger 1
Erling J S Morkemo Markedsansvarlig 3
Gunnar L. Nilsson Advokat 26
Sigmund Røsandnes Daglig leder 3
Trond Asle Johan De Guise Salicath Ridder Galla-orden - SIngeniør 13
Joe R. Svelland Rider av Galla-orden – Gildets herold – Konsulent 19
Inge Sørensen Regiondirektør 3
Arne Johs. Tofte Overlege 21
Geir Arne Toftner Økonomisjef 6
Jan Fredrik Torgersen Adm. Direktør 22
Terje Torgeren Heisemontør 2
Wold, Roar Pensjonist 2

STEDJE-BORDET

Navn Galla-status/Yrke Deltatt
Eirik Stedje R. og K. av Galla-orden – Bordsjef - Gildets Trubadur – selvst. næringsdr. 29
Terje Gravdal Konsernleder 3
Christian Heian Partner 1
Knut Heian Selvst. Næringsdr. 6
Svein Jakobsen Senior utreder 18
Øivind Klausen Direktør 4
Helge Kvamme Korrupsjonsjeger 8
Kristian Vik Kyllesø Politistasjonssjef 1
Trond Werner Lunde Advokat 9
Arild Løken Pensjonist 6
Stein Naustdal Daglig leder/utreder 12
Stede Georg Nilsen Advokat 2
Lars Sverre Skaar Owner & CEO 14
Steinar Solum Fagsjef 5
Rune Thunem Daglig leder 8
Ola Harald Thune Ridder av Galla-orden – Detektiv 26
Olav Vilnes Advokat 1
Jan W. Walmann Politiavdelingssjef 5

FRIDTJOF-BORDET

Navn Galla-status/Yrke Deltatt
Odd Henning Sønsteby Pedersen Ridder av Galla-orden – Bordsjef - Managing Director 27
John Christian Grøttum Ridder av Galla-orden -Asst. bordsjef – Gildets Glade Gutt 2005 - Privat etterforsker - superveteran 31
Stig Asmussen Advokat 26
Erlend Drolsum Økonomisjef 3
Olav Paul Fjælberg Ridder av Galla-orden - Privat etterforsker - superveteran 32
Paul Olav Fjælberg Politioverbetjent 6
Jon Granrud Politiadvokat 4
Christian Kjeksli Seniorrådgiver 2
Lars Erik Muhri Larsen Disponent 17
Einar I. Lohne Advokat 24
Ingvard Løland Politioverbetjent 21
Sophus Slaatta Direktør 5
Øivind Sveistrup Detektiv 25
Anders Øvreås Sourcing Director 3

SØILENE-BORDET

Navn Galla-status/Yrke Deltatt
Leiv Jarle Lauritssen Ridder av Galla-orden -Bordsjef – Salgsdirektør 19
Harald Øien Ridder av Galla-orden -Asst. bordsjef – Avdelingssjef 27
Svein Erik Borgersen Salgsdirektør 21
Helge Eriksen Markedsøkonom 1
Per Arne Fredriksen Kredittsjef 8
Kjell Åge Gytrup Direktør 9
Victor Johan Jacobsen Politioverbetjent 4
Harald Kolberg Administrator – Antarktis Global 2
Hans Petter Lauritzen Daglig leder 2
Audun Langhelle Lege 2
Gisle Roll Ludvigsen Direktør 3
Aslak Mithassel Rørleggermester 1
Odd Jarle Olsen Ridder av Galla-orden – avdelingssjef 22
Klaus Peter Thollefsen Skipsmegler 10

VISJONÆR-BORDET

Navn Galla-status/Yrke Deltatt
Gudmundur Kristjan Jonsson Ridder av Galla-orden - Bordsjef – Arkitekt 29
Claes-Roberth Aakerman Seniorrådgiver 3
Rune Andersen Senior Relationship Manager 3
Helge Auster   1
Lars Barth-Heyerdahl Journalist 13
Kenneth Falkø Rådgiver 1
Hans Petter Madsen Ridder av Galla-orden – Gildets fotograf – Daglig leder 13
Haakon Onstad Næringsdrivende 7
Harald Schee    1
Erik Skrinde Avd.sjef 7
Leif Erik Sivertsen Disponent 6
Magnar Dag Skår Prosjektleder 6
Haakon Thorbjørnsen Ingeniør 10
Ludwig Wenneberg   1
Olav Patrik Ericson Wennberg Seniorkonsulent 10

STELLA POLARIS

Navn Galla-status/Yrke Deltatt
Bjørn Erling Rognstad Ridder av Gallaorden – Bordsjef - avdelingssjef 21
Svein Inge Helgesen Ridder av Gallaorden – Asst. Bordsjef - Daglig Leder 10
Bjørn Einar Andersen Daglig Leder 4
Tor Øivin Bakke Disponent 7
Morten Frøslev Purser 6
Ole—Jonny-Holta Riggoperatør 2
Frank Jakobsen Kjøpmann 10
Jan Sture Jørgensen Daglig leder 3
Oddbjørn Larsen Disponent 5
Tor Edvard Lynne Ingeniør 6
Tore Alf Løkkeberg Beredskapsansvarlig 2
Hans Jørgen Magnussen Byggmester 5
Terje Halfdan Pedersen Air purser 14
Magne Pettersen Velferdsleder 2
Carsten Steenmark Forretningsutvikler 9
Morten Tokerud Purser 9
Esben Welin-Larsen Konsulent 5
Svein-Åge Wulf Pensjonist 2

ØSTFOLD-BORDET

Navn Galla-status/Yrke Deltatt
Dag Robertsen Ridder av Galla-orden – Bordsjef – Advokat 20
Tom Gulliksen Ridder av Galla-orden - Asst. Bordsjef – Ekspedisjonssjef 19
Hans Jørgen Gulland General Manager 17
Jon Esben Johnsen Typograf 16
Stig Ketil Lunde Advokat 10
Henning Lønn Grafisk designer 3
Kjetil Moth Prosjektsjef 9
Tony Robertsen Captain – Project -Manager HSEQ 7
Kjell Kåre Simensen General Manager 17
Thorsteinn Skansbo Advokat 3
Jan Inge Thesen Advokat 10
Arne H. Wilhelmsen Yrkesfisker 6

ROSE-BORDET

Navn Galla-status/Yrke Deltatt
Tommy Conradi Bordsjef – Ridder av Gallaorden - 13
Seksjonssjef
Per Andersen Asst.Bordsjef - Prosjektleder 12
Nils Petter Aardal Pensjonist 2
Tom Andre Aas Kommunikasjons- og markedsdirektør. 2
Kai Øivind Brenden Sykepleier 11
Christen A Christensen Underdirektør 3
Sverre Conradi Ridder av Galla-orden - Partner 17
Ørnulf Gaarder Salgssjef 9
Dagfinn Holth Ridder av Galla-orden -  Ingeniør 22
Henrik Holtmon Salgsingenør 2
Børre Langum Pensjonist 1
Odd Lund Pensjonist 18
Gustav Magnus Lundberg Produktsjef 5
Øystein Moe Eiendomsmegler 11
Geir Mork Selvst.næringsdrivende 4
Øystein Nordeng Offiser 2
Fredrik Norling Salgssjef 5
Allan Solheim Daglig leder 3

OPTIMIST-BORDET

Navn Galla-status/Yrke Deltatt
Ole G. Olsen Ridder av Galla-orden - Bordsjef – Journalist  22
Odd Arve Romstad Ridder av Galla-orden – Asst. Bordsjef - Direktør 30
Tom Løvås Andersen Daglig leder 6
Morten Bonna Avdelingssjef 3
Thor-Albert Frøsland Journalist 3
Vidar Gundersen Adm. Dir. 11
Morten Andre Guldhaug Divisjonsdirektør 1
Arne Iversen R og  K av Galla-orden - Fotograf 31
Jens Fredrik Iversen Selvst. Næringsdrivende 1
Ole Ingvald Iversen Underdirektør 11
Jon Johnson Bediftsrådgiver 4
Christian Kristensen Seniorkonsulent 2
Jan Lasse Kristiansen Selvst. næringsdrivn. 10
Tony Sverre Olsen Daglig Leder 4
Cato Ryd Controller 10
Lasse Stavdal Daglig Leder 4
Tor Trøan Bilteknisk konsulent 11

BRANDMO-BORDET

Navn Galla-status/Yrke Deltatt
Arvid Brandmo Ridder av Gallaorden -  Bordsjef – Headhunter 18
Kristoffer J. Kristiansen Ridder av Galla-orden – Asst.bordsjef -Seksjonsleder 16
Åge Andresen Selger 4
Anders E Christiansen Daglig Leder 4
Douglas Dempsey Avdelingsleder 7
Jan Ove Druglimo Headhunter 9
Erling Erstad Advokat 11
Dan Fayen Adm. direktør 11
Thomas Gudbjerg Konserndirektør 5
Halvard Hauge Rektor 4
Erlend Kristiansen Løytnant 2
Jim-Roger Kristiansen. Daglig leder 2
Kjetil Kristiansen Glassmester 8
Morten Nyberg Salgsansvarlig 5
Ulf Torstein Røed Seksjonssjef 10
Tom Schjønneberg Rådgiver 3
Thomas C. Simensen Daglig leder 2
Stig Solberg Headhunter 6
Kenneth Hauge Sørum Rørleggermester 1

TRØNDER-BORDET

Navn Galla-status/Yrke Deltatt
Egil Kulseth Ridder av Galla-orden - Bordsjef-Politioverbetjent 6
Per Terje Nordmark Asst. Bordsjef - Disponent 8
Trond Helge Dalsegelge DalHelge Disponent 6
Kjell Morten Hansen It sjef 3
Arnt Jakob Knutsen Tapetserer 14
Ole Martin Pedersen Sivilingeniør 1
Jan Thomassen Sikkerhetsansvarlig 4
Lars Øverkil Generalsekretær 3

STORBANDBORDET

Navn Galla-status/Yrke Deltatt
Ingvar Tuft Ridder av Galla-orden -Bordsjef – daglig leder - trompet 21
Lars Jegleim Rektor – Piano 2
Alf Petter Høylund Siv..ing 1
Odd Dalby Lærer 1
Bjørn Bergholtz Overlege 1
Morten Eriksen Bass – trombone 2
Karol Arnoid Zavodny Ingeniør – Trompet/Vokalist 2
Petter Dahl Tømmermester/Taktsmann -Trompet 2
Trond Martinsen Bankrådgiver - Trompet  2
Espen Fremming Språkkonsulent – Bariton – Sax 2
Øivind Skallerud Økonom – Alt Sax 2
Arne Suleng Lærer 1
Ole Reitan Ingeniør 1
Trond Leberg Tollinspektør – tenor – Sax 2
Gitte Larsen Bedriftsrådgiver – Bass 2
Pål Schlytter Produktsjef – Gitar 5
Roy Karlsen Daglig leder – Trommere 2
Siri Melleby Vokalist 1
 

MURER-BORDET

Navn Galla-status/Yrke Deltatt
Nils Jørgen Sørli Bordsjef - Daglig leder 3
Ragnvald Syversen Asst. bordsjef – Regnskapssjef 2
Thor Sigmund Bergby   2
Truls Berger Direktør 1
Gudbrand Bræk Ridder av Gallaorden – Fabrikkeier 21
Eivind Engebretsen   1
Helge Erikssen Salgssjef 7
Bjørn Gamme Kundeservice 2
Kjell Gomnæs Adm. Direktør 1
Øyvind Halaas Regnskapssjef 4
Arne William Pedersen Disponent 11
Ronny Pettersen   1
Knut Bjørnsen Teige Oberstløytnant 1
Johan Fr. Wirstad Tannlege  7

 

tilbake til toppen