logo
gildet galla-ordenen embedsmenn meny program historien deltakerne fotoalbum
 

BORD-KONKURRANSEN

Det har vært tradisjon på Gildene at de enkelte bordene selv foretar den siste Pyntingen. Siden
1999 har man også kåret det beste bordet. I kriteriene for utvelgelsen inngår alt fra hvordan bordet
er pyntet, hvordan guttene oppfører seg, hva bordet bidrar med av fellesunderholdning, hvilken
stemning de skaper og ikke minst hvilket subjektivt inntrykk juryen, under ledelse av Odd Grann,
til slutt sitter igjen med. Bordet som vinner får sitt navn inngravet i et utsøkt drikkehorn.

 
 

VINNERE AV BORDKONKURRANSEN ER

 • 1999 Farsund-bordet
 • 2000 Leopard-bordet
 • 2001 Labro-bordet
 • 2002 Leopard-bordet
 • 2003 Gutte-bordet
 • 2004 Montebello-bordet
 • 2005 Lier-bordet
 • 2006 Visjonær-bordet
 • 2007 Rosebordet
 • 2008 Visjonær-bordet
 • 2009 Visjonær-bordet
 
   
 

GILDETS GLADE GUTT

Gildets Glade Gutt er en pris som er utdelt siden 2003
Følgende har mottatt utmerkelsen:

 • 2003 Albert Nordengen, Leopard-bordet
 • 2004 Henry Henriksen, Veteran-bordet
 • 2005 John Christian Grøttum, Fridtjof-bordet
 • 2006 Bjørn Georg Andersen
 

BORDBESETNING 2019

PRESIDENT-BORDET

Navn Galla-status/Yrke Deltatt
Terje Helsingeng R. og K. av Galla-orden – Innehaver av Kong Karl den glades orden - Gildets President og Historiker 33
Odd Gunnar Bjørung R. og K. av Galla-orden  - innehaver av Kong Karl den glades orden – Gildets Visepresident – Gildets Tørstemester 32
Jarle Wahl R. og K.. av Galla-orden – Innehaver av Kong Karl den glades orden - Gildets Generalsekretær – Gildets Æresmedlem 25
Håkon Bjaaland R. og K. av Galla-orden – Innehaver av Kong Karl den glades orden – Gildets Visepresident og Cermonimester  22
Leif Asbjørn Brenne R. og K. av Galla-orden – innehaver av Kong Karl  den glades orden – Gildets visepreside - Kansler 22
Harald Øien R. og K. av Galla-orden – GS – lnnehaver av Kong Karl den glades orden  28
Odd  Børre Sørensenn R.og K. av Galla-orden – innehaver av Kong Karl den glades orden – Gildets underholdningssjef - Æresmedlem  
Tore  Eystein de Guise Salicath R. og K. av Galla-orden – Innehaver av Kong Karl den glades orden – Gildets Drapiarius   21

LIER-BORDET

Navn Galla-status/Yrke Deltatt
Knut Helsingeng Ridder av Galla-orden – Bordsjef -  Fabrikkeier 27
Erik Abrahamsen Forhandler 5
Finn Abrahamsen Privat Etterforsker 8
Steinar Bastesen Kvalfanger – Fisker – politiker - partistifter m .m . 4
Ruben Glittenberg Daglig leder 11
Kjell Helsingeng Ridder av Galla-orden – Gildets registrator – Daglig leder 24
Svein Larsen Pensjonist 4
Willy Tore Mørch Psykolog 24
Svein Lorang Rasch Pensj. fengselsprest 12
Shakel Rehman Politiker 1
Knut Simble Ridder av Galla-orden - Personalsjef 30
Jan Arnt Skjolde Etterforsker 4

MONTEBELLO-BORDET

Navn Galla-status/Yrke Deltatt
Øivind Larstorp Ridder av Galla-orden - Bordsjef - Adm. direktør 30
Jan Inge Storheill Ridder av Galla-orden -Asst. bordsjef - Restauratør 11
Peter Batta Ridder av Galla-orden – Adm. Dir. 20
Jacob L. Brinchmann Adm. Dir. 10
Einar Christiansen Urolog 21
Petter Dale Adm.dir. 1
Arne Kristian Granheim Adm. dir 3
Jan Einar Jørgensen Instrumentmaker 2
Tom Erik Medalen Advokat 20
Stein Naustvik Adm. Dir 6
Svein Riise Grosserer 17
Bjørn Erik Stormyhr Adm. Dir. 14
Roar Tofte Adm. Direktør 24

HUMLEBOLET

Navn Galla-status/Yrke Deltatt
Rolf Lauritz Urke Ridder av Galla-orden – Bordsjef - Air Purser 28
Geir Thorsø Asst.bordsjef - Kvartermester 4
Eddie Emanuelsen Salgskonsulent 4
Arne Gyttrup Daglig leder 19
Roy Kittelsen Selv. næringsdrivende 8
Geir Egil Larsen Enhetsleder 11
Ståle Lybekk Maintenace Engineer 4
Øistein Rian Grunder 2
Bjørn Helge Rudjord Lege 4
Reidar Solberg Senior Operation Manager 5
Harald Sundsfjord Daglig Leder 1
Arne Edvard Torvbråten Sales Manager 2
Joachim Wahl Student 1
John I. Wahl Ridder av Galla – orden - Gildets Webmaster – Web-designer 17
Ole Nic. Wahl Ridder av Galla - orden – Lagerformann 18
Per Jarle Wahl Salgssjef 12
Simen Wetterstad IT-konsulent 3
Ivar Sigmund Williksen Adm dir. 3

LEOPARD-BORDET

Navn Galla-status/Yrke Deltatt
Jens Hirsch Ridder av Galla-orden – Bordsjef – Daglig leder 29
Svend E. L. De Guise Salicath Asst. bordsjef - Sen.ingeniør 10
Erik Baanerud Journalist 9
Bjørn Eyolf Engen Kjøpmann 1
Tor Ole Kjellevand R. og K. av Galla-orden - 23
Medisinsk Sjef
Jan Leif Kristensen Tannlege 17
Tjøstel Lindøe Butikksjef 4
Per Moberg Adm. Dir. 12
Erling J S Morkemo Markedsansvarlig 4
Gunnar L. Nilsson Advokat 27
Sigmund Røsandnes Daglig leder 4
Tom Sjølie Salgs/markedsdirektør 5
Trond Asle Johan De Guise Salicath Ridder Galla-orden - senIngeniør 14
Joe R. Svelland Rider av Galla-orden – Gildets herold – Konsulent 19
Inge Sørensen Regiondirektør 4
Geir Arne Toftner Økonomisjef 7

STEDJE-BORDET

Navn Galla-status/Yrke Deltatt
Eirik Stedje R. og K. av Galla-orden – Bordsjef - Gildets Trubadur – selvst. næringsdr. 30
Ottar Mørkve Asst. Bordsjef - Partner 6
Erik Reinholt Aaberg Adm. Dir. 1
Christian Heian Partner 2
Knut Heian Selvst. Næringsdr. 7
Svein Jakobsen Senior utreder 19
Helge Kvamme Korrupsjonsjeger 9
Trond Werner Lunde Advokat 10
Arild Løken Pensjonist  7
Stein Naustdal Daglig leder/utreder 13
Stede Georg Nilsen Advokat 3
Stig Nilsen Advokat 1
Steinar Solum Fagsjef 6
Jon-Ivar Stedje Tehnical Supervisor 1
Ottar Arve Sætre Utreder 8
Rune Thunem Daglig leder 9
Even Vilnes Eiendomsutvikler 1
Olav Vilnes Advokat 2
Jan W. Walmann Politiavdelingssjef 6

FRIDTJOF-BORDET

Navn Galla-status/Yrke Deltatt
Odd Henning Sønsteby Pedersen Ridder av Galla-orden – Bordsjef - Managing Director 28
John Christian Grøttum Ridder av Galla-orden -Asst. bordsjef – Gildets Glade Gutt 2005 - Privat etterforsker - superveteran 32
Marius Stang Bunæs Fiskehandler 1
Stig Asmussen Advokat 27
Erlend Drolsum Økonomisjef 4
Olav Paul Fjælberg Ridder av Galla-orden - Privat etterforsker - superveteran 33
Paul Olav Fjælberg Politioverbetjent 7
Jon Granrud Politiadvokat 5
Terje Hensrud Advokat/Partner 16
Christian Kjeksli Seniorrådgiver 3
Lars Erik Muhri Larsen Disponent 18
Einar I. Lohne Advokat 25
Ingvard Løland Politioverbetjent 22
Adil Osmani Grunder 1
Sophus Slaatta Practice Manager 6
Øivind Sveistrup Detektiv 26
Anders Øvreås Sourcing Director 4

SØILENE-BORDET

Navn Galla-status/Yrke Deltatt
Leiv Jarle Lauritssen Ridder av Galla-orden -Bordsjef – Salgsdirektør 20
Per Arne Fredriksen Asst. bordsjef -Kreditsjef 9
Svein Erik Borgersen Salgsdirektør 22
Kjell Åge Gytrup Direktør 10
Henrik Hagness Sivilingeniør 1
Håvard Harstad   1
Ole Hillestad   1
Victor Johan Jacobsen Politioverbetjent 5
Harald Kolberg Administrator – Antarktis Global 3
Hans Petter Lauritzen Daglig leder 3
Jarle Strømodden Museumsdirektør 1

VISJONÆR-BORDET

Navn Galla-status/Yrke Deltatt
Gudmundur Kristjan Jonsson Ridder av Galla-orden – Bordsjef – Arkitekt 30
Espen Pedersen Produksjonssjef 5
Claes-Roberth Aakerman Seniorrådgiver 4
Bjørn Ingvar Falkø Pensjonist  
Kent Frode Jordet Head of Content Strategy 3
Hans Petter Madsen Ridder av Galla-orden – Gildets Fotograf – Daglig leder 14
Harald Schee Daglig Leder 2
Erik Skrinde Avd.sjef 8
Leif Erik Sivertsen Disponent 7
Haakon Thorbjørnsen Ingeniør 11
Olav Patrik Ericson Wennberg Seniorkonsulent 11

STELLA POLARIS

Navn Galla-status/Yrke Deltatt
Bjørn Erling Rognstad Ridder av Gallaorden – Bordsjef - Avdelingssjef 22
Bjørn Einar Andersen Daglig Leder 5
Tor Øivin Bakke Disponent 8
Ole—Jonny-Holta Riggoperatør 3
Frank Jakobsen Kjøpmann 11
Jan Sture Jørgensen Daglig leder 4
Oddbjørn Larsen Disponent 6
Hans Jørgen Magnussen Byggmester 6
Terje Halfdan Pedersen Air purser 15
Carsten Steenmark Forretningsutvikler 10
Per Steinar Thorgersen Restauratør 10
Espen Welin-Larsen Konsulent 6

ØSTFOLD-BORDET

Navn Galla-status/Yrke Deltatt
Dag Robertsen Ridder av Galla-orden – Bordsjef – Advokat 21
Tom Gulliksen Ridder av Galla-orden - Asst. Bordsjef – Ekspedisjonssjef 20
Hans Jørgen Gulland General Manager 18
Jon Esben Johnsen Typograf 17
Henning Lønn Ridder av Galla - orden -Grafisk designer 4
Kjetil Moth Prosjektsjef 10
Tony Robertsen Captain – Project -Manager HSEQ 8
Finn Erik Rødsand Politiinspektør 7
Kjell Kåre Simensen General Manager 18
Thorsteinn Skansbo Advokat 5
Jan Inge Thesen Advokat 10
Ódd A. Torjussen   0

ROSE-BORDET

Navn Galla-status/Yrke Deltatt
Tommy Conradi Bordsjef – Ridder av Gallaorden - Seksjonssjef 13
Per Andersen Asst.Bordsjef - Prosjektleder 13
Tom Andre Evjevollen Aas Kommunikasjons- og markedsdirektør. 3
Kai Øivind Brenden Sykepleier 12
Christen A Christensen Underdirektør 4
Ørnulf Gaarder Salgssjef 10
Dagfinn Holth Ridder av Galla-orden -  Ingeniør 23
Ole Chr. Holth Kunderådgiver 1
Henrik Holtmon Salgsingenør 3
Gustav Magnus Lundberg Produktsjef 6
Geir Mork Selvst.næringsdrivende 5
Fredrik Norling Salgssjef 6
Jørgen Sandberg Banksjef 5
Allan Solheim Daglig leder  

OPTIMIST-BORDET

Navn Galla-status/Yrke Deltatt
Ole G. Olsen Ridder av Galla-orden - Bordsjef – Journalist  23
Tom Løvås Andersen Daglig leder 7
Morten Bonna Avdelingssjef 4
Thor-Albert Frøsland Journalist 4
Vidar Gundersen Adm. Dir. 12
Morten Andre Guldhaug Divisjonsdirektør 2
Arne Iversen Ridder av Galla-orden – Fotograf - superveteran 32
Jens Fredrik Iversen Selvst. Næringsdrivende 2
Ole Ingvald Iversen Spesialrådgiver 12
Christian Kristensen Seniorkonsulent 3
Jan Lasse Kristiansen Selvst. næringsdrivn. 11
Tony Sverre Olsen Daglig Leder 5
Cato Ryd Controller 11
Lasse Stavdal Daglig Leder 5
Tor Trøan Bilteknisk konsulent 12
Bendiks Vik Eiendomskonsulent 1

BRANDMO-BORDET

Navn Galla-status/Yrke Deltatt
Arvid Brandmo Ridder av Gallaorden -  Bordsjef – Headhunter 19
Kristoffer J. Kristiansen Ridder av Galla-orden – Asst.bordsjef -Seksjonsleder 17
Åge Andresen  Selger 5
Tor-Øystein Carlsen Chief Technology Officer 1
Anders E. Christiansen Daglig Leder 5
Douglas Dempsey Avdelingsleder 8
Jan Ove Druglimo Headhunter 10
Erling Erstad Advokat 12
Andreas Havreberg Fayen Key Account Manager 1
Dan Fayen Adm. direktør 12
Jan Hagen Markedssjef 1
Halvard Hauge Rektor 5
Leif Ranch Kornum Servicetekniker 3
Erlend Kristiansen Løytnant 3
Jim-Roger Kristiansen. Daglig leder 3
Kjetil Kristiansen Glassmester 9
Geir Langstrand Senioringeniør 9
Tim Rosenkilde Teamleder 1
Ulf Torstein Røed Seksjonssjef 11
Stig Solberg Headhunter 7
Bård Trøhaugen Sales Manager 6
Daniel Zachariasen Jurist 1

TRØNDER-BORDET

Navn Galla-status/Yrke Deltatt
Arnt Jakob Knutsen Bordsjef - Tapetserer 15
Per Terje Nordmark Asst. Bordsjef - Disponent 9
Geir Grøtte Markedssjef 3
Frank Gulliksen Sanger 3
Trond Helge Dalsegelge DalHelge Disponent 8
Kjell Morten Hansen It sjef 4
Ole Martin Pedersen Sivilingeniør 2
Jan Thomassen Sikkerhetsansvarlig 5
Lars Øverkil Generalsekretær 4

MURER-BORDET

Navn Galla-status/Yrke Deltatt
Nils Jørgen Sørli Ridder av Galla-orden -Bordsjef - Daglig leder 4
Ragnvald Syversen Asst. bordsjef – Regnskapssjef 3
 Ulf Sigurd Andersen Pensjonist 1
Road Ahlblom Key account manager 1
Rune Berg Daglig leder 1
Gudbrand Bræk Ridder av Gallaorden 22
Eivind Engebretsen Senior prosjekt leder 2
Helge Erikssen Salgssjef 8
Øyvind Halaas Regnskapssjef 5
Jan Edgar Kingell Daglig leder 1
Knut Fr. Syvertsen Forskinings Direktør 1
Svenn Roar Sørensen Pensjonist 1
Johan Fr. Wirstad Tannlege  8

 

tilbake til toppen