logo
gildet bordene galla-ordenen EMBEDSMENN meny program historien deltakerne fotoalbum
 

Gildets presidentskap

President Terje Coucheron Helsingeng
Visepresident Odd Gunnar Bjørung
Visepresident Håkon Bjaaland
Visepresident Leif Asbjørn Brenne
Generalsekretær Jarle Wahl

Gildets arrangementskomite

Presidentskapet Terje Coucheron Helsingeng
Odd Gunnar Bjørung
Håkon Bjaaland
Leif Asbjørn Brenne
Jarle Wahl
Underholdningssjef Odd Grann
Drapiarius Tore Salicath
Registrator Kjell Helsingeng
v/Gensekr. Ole Nicolai Wahl
Web-master John I. Wahl

Gildets embedsmenn

Gildets President og Historiker Terje Helsingeng
Gildets visepresident og tørstemester Odd Gunnar Bjørung
Visepresident og Kansler Leif Asbjørn Brenne
Gildets Generalsekretær Jarle Wahl
Gildets Visepresident Cermonimester Håkon Bjaaland
Gildets Underholdningssjef Odd Grann
Gildets Drapiarius Tore Salicath
Gildets Registrator Kjell Helsingeng
Gildets Herold Joe R. Svelland
Gildets fanebærer  Morten Frøslev
Gildets Prologør Tor Ole Kjellevand
Gildets Trubadur Eirik Stedje
Gildets Web-master John I.Wahl
Gildets Fotograf Hans Petter Madsen
V/ for  Generalsekretær Ole Nic. Wahl

Gildets bordsjefer

Lierbordet Knut Helsingeng
Montebellobordet Øivind Larstorp
Optimistbordet Ole G. Olsen
Humlebolet Rolf Lauritz Urke
Leopardbordet Jens Hirsch
Fridtjofbordet Henning Pedersen
Søilenebordet Leiv Jarle Lauritssen
Stella Polaris Erling Rognstad
Østfoldbordet Dag Robertsen
Visjonærbordet Gudmundur Jonsson
Rosebordet Tommy Conradi
Stedjebordet Eirik Stedje
Brandmobordet Arvid Brandmo
Trønderbordet Egil Kulseth
Storbandbordet Ingvar Jørgen Tuft
Murer-bordet Nils Jørgen Sørli

Gildets assisterende bordsjefer

Lierbordet Kjell Helsingeng
Montebellobordet Jan Inge Storheill
Optimistbordet Odd Arve Romstad
Humblebolet Geir Thorsø
Leopardbordet Svend E. L. De Guise Salicath
Fridtjofbordet John Christian Grøttum
Søilenebordet Harald Øien
Stella Polaris Svein Inge Helgesen
Østfoldbordet Tom Gulliksen
Visjonærbordet Nicolay N. Nordga Grundt
Rosebordet Per Andersen
Stedjebordet Ottar Mørkve
Brandmobordet Kristoffer J.Kristiansen
Trønderbordet Per Terje Nordmark
Murer-bordet Ragnvald Syversen