logo
gildet bordene galla-ordenen EMBEDSMENN meny program historien deltakerne fotoalbum
 

Gildets presidentskap

President Terje Coucheron Helsingeng
Visepresident Odd Gunnar Bjørung
Visepresident Håkon Bjaaland
Visepresident Leif Asbjørn Brenne
Generalsekretær Jarle Wahl
Generalsekretær in spe Harald Øien

Gildets arrangementskomite

Presidentskapet Terje Coucheron Helsingeng
Odd Gunnar Bjørung
Håkon Bjaaland
Leif Asbjørn Brenne
Jarle Wahl
Registrator Kjell Helsingeng
Web-master John I. Wahl

Gildets embedsmenn

Gildets Registrator Kjell Helsingeng
Gildets Herold Joe R. Svelland
Gildets fanebærer  Arne Gyttrup
Gildets Prologør Tor Ole Kjellevand
Gildets Trubadur Eirik Stedje
Gildets Web-master John I.Wahl
Gildets Fotograf Hans Petter Madsen

Gildets bordsjefer

Lierbordet Knut Helsingeng
Montebellobordet Øivind Larstorp
Optimistbordet Ole G. Olsen
Humlebolet Rolf Lauritz Urke
Leopardbordet Jens Hirsch
Fridtjofbordet Henning Pedersen
Søilenebordet Leiv Jarle Lauritssen
Stella Polaris Erling Rognstad
Østfoldbordet Dag Robertsen
Visjonærbordet Gudmundur Jonsson
Rosebordet Tommy Conradi
Stedjebordet Eirik Stedje
Brandmobordet Arvid Brandmo
Trønderbordet Arnt Jakob Knutsen
Murer-bordet Nils Jørgen Sørli

Gildets assisterende bordsjefer

Lierbordet Kjell Helsingeng
Montebellobordet Jan Inge Storheill
Optimistbordet Odd Arve Romstad
Humblebolet Geir Thorsø
Leopardbordet Svend E. L. De Guise Salicath
Fridtjofbordet John Christian Grøttum
Søilenebordet Per Arne Fredriksen
Stella Polaris Svein Inge Helgesen
Østfoldbordet Tom Gulliksen
Visjonærbordet Espen Pedersen
Rosebordet Per Andersen
Stedjebordet Ottar Mørkve
Brandmobordet Kristoffer J.Kristiansen
Trønderbordet Per Terje Nordmark
Murer-bordet Ragnvald Syversen